ONZE VISIE

De wereldbevolking is groeiende en trekt naar steden, en dit zorgt voor een grotere vraag naar duurzame voedselproductie van hogere kwaliteit en met gebruik van minder grondstoffen. 

Het voeden van de wereld is een worsteling van alle tijden, vooral in ontwikkelingslanden. Op dit ogenblik hebben meer dan 700 miljoen mensen niet genoeg eten (chronische ondervoeding). De verwachting is dat de bevolking blijft groeien en naar stedelijke gebieden trekt, hiermee zal ook het voedingspatroon veranderen (meer variatie en hogere kwaliteit). Voedselproductie heeft al een negatieve impact o broeikaseffect veroorzaakt door ontbossing en een toename in de uitstoot van broeikasgassen. Een veranderend voedselpatroon zal deze negatieve impact op klimaatverandering alleen maar groter maken en problemen in voedselproductie kunnen veroorzaken. Hierdoor zou een voedselcrisis kunnen ontstaan, omdat er onvoldoende voedsel geproduceerd kan worden wat tevens de prijs omhoog zal drijven. Wageningen MFC wil een toekomstige voedselcrisis vermijden en verzekeren dat iedereen toegang heeft tot gevarieerd voedsel van hoge kwaliteit.


Onze missie

 

Binnen het Wageningen Metropolitan Food Clusters (WMFC) proberen we de uitdaging van duurzame voedselproductie in een verstedelijkende wereld door verticale en horizontale integratie van waardeketens te realiseren. Om aanbod en vraag naar voedsel aan beide kanten van de waardeketens op elkaar af te stemmen, zijn er diverse kenmerken waar gebruik van gemaakt kan worden in een netwerk.

 

De belangrijkste kenmerken van een MFC netwerk:

  • Efficiënt gebruik van grondstoffen om een oplossing te maken die via technologieën van moderne kwaliteit en efficiëntie georiënteerde zijn voor voedselproductie, -verwerking, en -opslag. 
  • Verticale integratie: linken van agrarische productie, logistiek, en processen om een oplossing ontwikkelen die markt georiënteerd is.
  • Linken van waardeketens voor horizontale integratie: ontwikkelen van kostenefficiënte en duurzame oplossingen met een focus die verder ligt dan de individuele waardeketens waardoor industriële ecologie kan worden toegepast. 
  • Intelligente agrologistiek: effectief op de markt zetten van producten door slimme planningen door de gehele productieketen heen en door het slim inzetten van buffers en opslag over waardeketens en productieketens heen.
  • Geïntegreerde ontwerp van hardware, software, en orgware inclusief kennis ontwikkeling en educatie. 

Voor meer diepgaande informatie is het mogelijk om het doctoraatswerk van Dr. Peter Smeets te lezen, genaamd: Expedition agroparks : research by design into sustainable development and agriculture in network society 

 

Door samenwerking met overheden, high-tech bedrijven en universiteiten, kunnen wij meer en beter voedsel, met minder grondstoffen, produceren voor iedereen.

 

Deze samenwerking is vereist om geïntegreerde en realistische oplossingen te vinden voor een urbaniserende en groeiende wereld. Universiteiten en onderzoekscentra, bedrijven en overheidsinstellingen zullen samen moeten werken om specifieke innovatieve oplossingen voor duurzame voedselproductie te ontwikkelen en implementeren. Door het verbinden van alle partijen kan praktische ervaringen samen met theoretische kennis gebruikt worden om de beste oplossing te vinden.

 

 Heb jij dezelfde missie? Sluit je aan bij ons netwerk, want alleen samen kunnen wij dit bereiken!

 


OVER ONS

Wageningen MFC is een team bestaande uit internationale en multidisciplinaire wetenschappers en professionals met een brede oriëntatie gericht op duurzame voedselproductie binnen het concept van Metropolitan Food Clusters (MFC). Ontmoet ons WMFC Team

DE STRUCTUUR VAN WAGENINGEN MFC

Wageningen MFC bestaat uit drie componenten, ieder met zijn eigen specialiteiten, die het implementeren van het MFC concept mogelijk maken.

Vereniging

De vereniging is een discussiepanel: een platform voor leden van het netwerk om kennis en kunde te delen en nieuwe ideeën en onderzoeksvoorstellen te creëren die helpen bij MFC.

 

Stichting

De Stichting bestaat uit experts, ondernemers, wetenschappers en donateurs die informatie verzamelen, onderzoek doen naar de voorstellen die door de Vereniging bedacht zijn, en geld inzamelen om dit onderzoek uit te voeren. 

Bedrijf

Het bedrijf bestaat uit een multidisciplinair team, van experts en ondernemers uit verschillende vakgebieden van duurzame voedselproductie. Dit team, met de ondersteuning van het netwerk, heeft de mogelijkheid om de voorstellen die onderzocht en gefinancierd zijn uit te realiseren.