SAMEN KUNNEN WE DUURZAAM VOEDSEL PRODUCEREN VOOR IEDEREEN

Verstedelijking en bevolkingsgroei vereisen meer en betere kwaliteit voedsel. Doordat de grondstoffen beperkt zijn en door klimaatverandering is het lastig om meer en betere kwaliteit voedsel te produceren. Daarom moet er naar oplossingen gezocht worden die door middel van coöperatie duurzame landbouw kunnen bewerkstelligen.

Onze kerntaak is het ontwikkelen van agribusiness concepten en agroparken, ontwikkeling van duurzame agrarische innovaties, en educatie op het gebied van duurzame landbouw. Samen met onze klanten ontwikkelen we samen oplossingen die leiden tot duurzame landbouw. Door samen te werken met mensen van verschillende disciplines en nationaliteiten kunnen we een succesvolle oplossing garanderen. 

De wereldbevolking groeit continu en deze groei is niet overal ven sterk. Mensen verplaatsen zich meer en meer naar stedelijk gebieden waardoor de steden steeds groter worden. Deze trend verandert ook de vraag naar de hoeveelheid en type voedsel, met een verschuiving naar meer gevarieerd voedsel met een hogere kwaliteit. Daarnaast verschuiven de voedingspatroon van een koolhydraatrijk dieet naar een dieet met meer groente, fruit, eiwitten en zuivelproducten. Om deze groeiende vraag naar voedsel bij te houden, worden alle natuurlijke grondstoffen uitgeput en zorgt dit voor o.a. ontbossing en het uitstoten van meer broeikasgassen. Om de impact van voedselproductie op klimaatverandering te beperken, moeten we meer voedsel produceren met minder grondstoffen (zogenaamde grondstofgebruikefficiëntie).

 

Wageningen MFC richt zich op het ontwikkelen van duurzame agrarische innovaties die voedsel kunnen produceren van hoge kwaliteit met een hoge mate van grondstofgebruikefficiëntie over de gehele wereld.


Onze service

Onze kerntaak is het ontwikkelen van agribusiness concepten en agroparken, innovatie en onderwijs over duurzame voedselproductie. We zorgen voor diepgaande kennis over agroparken en ontwikkelen samen met de klant een passende oplossing. Deze oplossingen zorgen niet alleen voor een duurzame voedselproductie, maar zijn ook een kosten efficiënt en leveren een goed rendement op investeringen. 


OVER ONS

Wageningen MFC bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team van wetenschappers en professionals. Het team wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk, waaronder wetenschappelijke instituten, bedrijven, maar ook overheidsinstellingen. Wij werken samen met hetzelfde doel: Een verstedelijkende wereld voeden. Leer meer over ons