DE ONTWIKKELING VAN STRATEGISCHE PLANNEN EN AGROPARKEN

Geïntegreerde en strategische agrobusiness plannen voor de productie van duurzaam en winstgevend voedsel

Omdat wij begrijpen dat iedere regio en economie zijn eigen behoeftes heeft, ontwikkelen en implementeren wij strategische business plannen in samenwerking met verschillende partijen en door het gebruik van hightech oplossingen. Wij werken samen met u en adviseren vanaf het begin zodat u de gestelde doelen kan bereiken. Voor ieder project ontwikkelen wij een specifiek onderzoeksplan, gesteund door Wageingen University and Research en verscheidene technologische bedrijven.

WAT ZIJN DE FASES IN ONZE ONTWIKKELINGSPLANNEN?

Samen kunnen wij duurzame voedselproductieplannen maken!

ALGEMENE WERKWIJZE: CO-DESIGN

De rol van Wageningen MFC is de coördinatie van het ontwikkelings- en implementatieproces. Wij werken samen op basis van co-design met de opdrachtgever en andere belangenspartijen die relevant zijn gedurende ons proces van ontwikkeling, implementatie en operatie. Om risico’s te vermijden tijdens het proces werken wij intensief samen met de klant en dragen regelmatig co-designs, blauwdrukken en implementaties aan die gedetailleerder worden als het proces vordert.

 

FASE 1: EXPLORATIEF ONDERZOEK

Het exploratief onderzoek is een vroege analyse van het hele traject. Het doel is om basisinformatie te vergaren, de opdrachtgever en belangenspartijen te leren kennen maar ook om een eerste inspectie van de bijbehorende regio’s en werkplekken te doen. Het eindproduct is een advies over de mogelijkheid van het project en in het geval van een positief advies, een uitgewerkte definitie van de aspiraties van de klant, een beschrijving over de te volgen weg en een duidelijke definitie van het project voor de volgende fase: de diagnose en het conceptuele master plan.

FASE 2: DE DIAGNOSE EN HET CONCEPTUELE MASTER PLAN

Het conceptuele master plan omschrijft de totale lay-out van het mogelijke metropolitan food cluster en wat de rol van hardware, orgware en software hier in is. Het ontwikkelingsproces wordt gesteund door constante onderzoeken over relevante aspecten zoals marktvraag, beschikbaarheid van grondstoffen en andere materialen, locatie-specifieke karakteristieken, logistiek, overheidsregels, mankracht en het kennisnetwerk. Dit is een uitgebreid proces waarin de vraag voor diagnose en co-design onttrokken worden uit de huidige situatie om nieuwe, innovatieve combinaties te creëren die nodig zijn om tot de gewenste oplossing te komen. Het conceptuele masterplan omvat een zoning plan, business plan, een functioneel ontwerp van de werkplek, een analyse van de belangenspartijen en plannen voor orgware (vergunningsprocedures, samenwerking met belangenspartijen) en software (training en onderwijs, communicatie en kennisontwikkeling). De laatste stap is een gedetailleerd project plan voor de volgende fase. Het doel van het conceptuele master plan is dat alle relevante belangenspartijen het eens worden over de uitvoering van het plan.

 

In deze fase zijn de co-design partners de opdrachtgever en de lokale belangenspartijen als wel de verleners van technologie en service die het conceptuele master plan uit zullen voeren in de volgende fase, die van executive master planning.

FASE 3: EXECUTIVE MASTER PLANNING

Het executive master plan is de verzameling van blauwdrukken voor specifieke elementen in het conceptuele master plan. Hier zit hardware tussen zoals kassen, proces faciliteiten en infrastructuur, maar ook orgware zoals de specificatie van het vergunningstraject, samenwerkingsovereenkomsten over gedeeld waterbeleid en zeker ook software zoals alle vereisten en kwaliteitsmanagement plannen. Op basis van deze blauwdrukken kunnen definitieve en gecoördineerde beslissingen genomen en uitgevoerd worden. Wageningen MFC zal het hele proces overzien om te garanderen dat de uitkomst overeenkomt met het onderzoek.

FASE 4: ASSISTENTIE GEDURENDE DE IMPLEMENTATIE

Tijdens de implementatie zullen Wageningen MFC en zijn partners op technologisch gebied ondersteuning blijven bieden op het gebied van trainen en onderwijs, technische assistentie en continue innovatie.